Річний звіт 2019

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік

Зміна складу посадових осіб емітента

Зміна складу посадових осіб емітента

Річний звіт 2018 рік

Річний звіт за 2018 рік

Зміна складу посадових осіб емітента

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне Акцiонерне Товариство "Видавництво "Зоря" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя"

2. Код за ЄДРПОУ: 05905591

3. Місцезнаходження: 49051, м. Днiпро, вул. Журналiстiв, 7

4. Міжміський код та телефон, факс: 0562 34-66-23  0562 34-66-23

5. Електронна поштова адреса zorya@zorya.dp.ua

Річний звіт 2017 рік

Річний звіт за 2017 рік

Зміна членів правління

Інформація про зміну членів правління від 22.03.2018

Зміна ревізора

Зміна ревізора

Сторінки

Підписатися на АТ Видавництво "Зоря" RSS